Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

WUP4.jpgChoć rozpoczyna się zima, to uczniowie i studenci zainteresowani wakacyjną pracą w Niemczech powinni już teraz pomyśleć o złożeniu podań - termin upływa 20 grudnia br.
  Podobnie jak w poprzednich latach, Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn przysłał ofertę pracy dla studentów i uczniów. Ponieważ od 1 maja przyszłego roku Niemcy otwierają swój rynek pracy także dla Polaków, oferta pracy w lecie nie posiada limitów.
  O wakacyjne zatrudnienie mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, w tym studenci ostatniego roku (którzy na zaświadczeniu będą mieli datę ukończenia studiów 30 września 2011 r.), oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku (na zaświadczeniu o zakończeniu nauki będą mieli datę 31 sierpnia 2011 r.). Wymienione osoby powinny być w wieku od 18 do 35 lat, posiadać bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3-letni okres nauki języka), deklarować gotowość do podjęcia pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji. Ubiegający się o pracę nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji, otrzymają bowiem odmowę.
  Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, jak również - w niewielkim stopniu - w przemyśle. Większość ofert dotyczy zatrudnienia w gospodarstwach rolnych, dlatego warto nastawić się na taką pracę, bo zwiększy to szansę zatrudnienia.
  Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Koszty zakwaterowania i dojazdu do miejsca pracy ponosi student lub uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia noclegów, jednak najczęściej pomaga w ich znalezieniu. W rolnictwie i gastronomii pracodawca z reguły zapewnia odpłatne lub nieodpłatne zakwaterowanie. Ponieważ studenci i uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w przypadku pracy w gastronomii lub przemyśle spożywczym muszą liczyć się z koniecznością poddania się badaniom lekarskim na własny koszt.
  Federalny Urząd Pracy w Bonn przekaże formularze zgłoszeniowe uczniów i studentów niemieckim pracodawcom. Konkretne propozycje pracy sezonowej zostaną przesłane zainteresowanym bezpośrednio na podany adres korespondencyjny. Mają oni prawo wyboru oferty, gdyby nie odpowiadały ich oczekiwaniom, zobowiązani są odesłać je do ZAV.
  W Wielkopolsce zgłoszenia przyjmuje Wydział Pośrednictwa Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, pokój 58, tel. 61 846 38 08 do dnia 20 grudnia 2010 r. do godz. 15.00.
(BI)