Otrzymanie spadku

Podział spadku pomiędzy wszystkie osoby uprawnione do dziedziczenia jest niejednokrotnie związany z emocjami i konfliktem interesów. Jeżeli spadkobiercy jednomyślnie zgadzają się w sprawach podziału spadku, ugoda zawarta pomiędzy nimi może mieć formę umowy. Często spisanie umowy poprzedzone jest negocjacjami, w których uczestniczą spadkobiercy wraz z prawnikiem. Doświadczony w dziale spadku prawnik zabezpieczy interesy klienta, pomoże także wynegocjować jak najlepsze warunki oraz wskaże rozwiązania prawne dostępne dla spadkobierców. Jeżeli jednak pomiędzy spadkobiercami nie dojdzie do zawarcia umowy, rozstrzygnięcia sprawy dokona sąd, po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. 

Postępowanie przed sądem

Spadkobierców w momencie nabycia spadku łączy wspólność masy spadkowej. Sąd określa ułamkowy udział każdego ze spadkobierców w całości masy spadkowej, jednak bez podawania konkretnych, fizycznych przedmiotów, jakie będą należne każdemu z nich. Dopiero podczas rozprawy sąd przyznaje każdemu ze spadkobierców konkretne dobra – w ten sposób wspólność masy spadkowej zostaje zniesiona. Na tym etapie prawnik pomaga klientowi w jak najszybszym przeprowadzeniu postępowania, gdyż bez jego zakończenia żaden spadkobierca nie może czerpać z masy spadkowej, nawet w granicach wyznaczonej przez sąd części jemu należnej. 

Kiedy przeprowadzić dział spadku?

Prawo nie określa terminu, w jakim należy przeprowadzić dział spadku. Nie trzeba więc robić tego od razu po śmierci osoby, po której dziedziczymy, jednak czas nie działa na korzyść klienta. Z pomocą prawnika najlepiej rozpocząć dział spadku jak najszybciej, gdyż nieuregulowany prawnie status przedmiotów dziedziczonych sprawia, że nie można nimi swobodnie dysponować. Przykładowo sprzedaż odziedziczonej nieruchomości jest niemożliwa, jeżeli jest więcej niż jeden spadkobierca i nie posiada on zgody na dokonanie transakcji od pozostałych osób. Dział spadku może okazać się czasochłonny, dlatego dla własnej wygody warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który podpowie najlepsze rozwiązania i zajmie się wszelkimi formalnościami.