Biorąc rozwód, należy liczyć się z kosztami, które nierzadko są duże i wymagają od nas solidnego wkładu finansowego. Istnieje możliwość zwrotu części kosztów włożonych w cały proces, zależnie od tego, czy sąd przychyli się do naszego stanowiska, czy też nie. Pomocy prawnej udziela adwokat lub radca prawny i jesteśmy absolutnie przekonani, że jest to konieczność, jeżeli chcemy osiągnąć jak najlepsze korzyści. Z pewnością warto skorzystać z pomocy renomowanego specjalisty.

Rozwód – koszty pomocy prawnej

Podstawowe stawki za uzyskanie pomocy wynoszą od kilkuset złotych, do nawet kilku tysięcy. Mówimy tutaj głównie o doświadczonym adwokacie lub prawniku. Duży rozstrzał występuje ze względu na wiele czynników, które wpływają na cenę, chociażby wielkość miasta lub problemy natury rozwodowej. Przykładową ofertę radcy prawnego w zakresie spraw rozwodowych można przeczytać na http://www.krp-ks.pl/.

Rozwód – koszty sądowe

Stawki sądowe wynoszą od 600 złotych, jeśli mamy na myśli wniesienie pozwu o rozwód. Jest to regulowane prawem i w przypadku, gdy strona domaga się ustalenia podzielności majątkowej, kwota ta wzrasta do 1000 złotych. Gdy obie strony dojdą do wspólnego porozumienia, koniecznym jest wniesienie wniosku o podział majątku i wpłacenie 300 złotych. Decyzja sądu o wykluczeniu jednego z małżonków z podzielności majątkowej sprawia, że druga strona musi wnieść opłatę, która obecnie wynosi 200 złotych.

Zwrot kosztów za rozwód

Jeżeli chodzi o zwrot kosztów, jest to możliwe tylko w wypadku, gdy sąd przychyli się do naszego wniosku. Tak więc, jeżeli wygramy w sądzie, możemy liczyć na całościowy zwrot kosztów, a na pewno jego część. Całość nie może przekraczać sumy 2160 złotych. Istotnym aspektem w sprawach rozwodowych jest również oddalenie wniosku. Wiąże się to z kosztem dla osoby, która wnosiła wniosek rozwodowy i będzie ona musiała pokryć koszty, które musiał ponieść drugi małżonek. Podsumowując, wniesienie wniosku o rozwód może być bardzo kosztowne, dlatego należy stosownie przygotować plan działania oraz upewnić się, że mamy wystarczające powody, które przekonają sąd o słuszności rozwodu. Koszta poniesione w wypadku fiasku, mogą być przytłaczające i znacząco uszczuplić budżet.