Polska, jak każdy kraj posiada swoje symbole narodowe, są one wyrazem niezależności i dumy państwa. Chroni je Konstytucja RP i inne przepisy prawa, a każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej powinien otaczać je czcią i szacunkiem.

Polskie symbole narodowe to:

Flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Polska flaga składa się z dwóch pasów o takiej samej szerokości, górny w kolorze białym, a dolny w kolorze czerwonym. Jest to płat tkaniny w kształcie prostokąta w proporcji 5:8. Barwy flagi są nawiązaniem do kolorów godła polskiego, którym jest biały orzeł na czerwonej tarczy. W związku z tym biały kolor symbolizuje orła, w heraldyce oznacza on także srebro, wodę oraz czystość i niepokalanie. Kolor czerwony nawiązuje do tła i jest symbolem ognia i krwi, a także wyraża odwagę i waleczność. Za flagę państwową uznawana jest także flaga biało-czerwona z godłem Polski na białym prostokącie. Jest ona używana głównie przez polskie instytucje państwowe za granicą.

Flagę Polski znaleźć można na
https://okolicznosciowe.com.pl/

Godło Rzeczpospolitej Polskie inaczej Herb Polski

Godłem Polski jest biały orzeł w złotej koronie, głowę ma zwróconą w prawo, skrzydła rozwinięte, a dziób i szpony w kolorze złotym. Tło tarczy herbowej jest w kolorze czerwonym i zwęża się ku dołowi. Korona na głowie orła została przywrócona zmianami w Konstytucji PRL 31 XII 1989r. Lecz obecny wzór godła został ustanowiony dopiero 22 II 1990r. ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej.

Powstanie godła związane jest z legendą o Lechu, założycielu państwa polskiego. Mówi ona, że gdy Lech przebywał pod Poznaniem dostrzegł gniazdo orła białego z pisklętami. Gdy ptak ten rozpostarł skrzydła na tle zachodzącego słońca, gdy niebo było czerwone, widok tak zachwycił Lecha, że ten postanowił uwiecznić go w swoim herbie. Tak też powstało miasto Gniezno.

Hymn Rzeczpospolitej Polskiej

Autorem słów do Pieśni Legionów Polskich we Włoszech jest Józef Wybicki. Twórca melodii pozostaje nieznany. Najczęściej pojawia się określenie „melodia ludowa”. Pieśń ta powstała w 1797 roku we Włoszech w mieście Reggio, gdy Józef Wybicki przebywał u swojego przyjaciela gen. Dąbrowskiego tworzącego tam Legiony Polskie.

Od 26 lutego 1927 r. „Mazurek Dąbrowskiego” jest oficjalnie uznany za hymn państwowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Doczytaj jeszcze: https://www.flaganarodowa.pl/sklep-z-flagami-i-gadzetami/